Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Zmeny poplatkov Katastra nehnuteľností od 01.04.2024

Pridané: 19.3.2024

Aké zmeny poplatkov nastanú od 01.04.2024 ?
Pripravili sme pre Vás prehľad nových poplatkov.

Zemny poplatkov na KATASTRI od 1.4.2024

S účinnosťou od 1. apríla 2024 dôjde k významnej zmene poplatkov za služby katastrálneho úradu na Slovensku. Tento článok vám poskytne všetky potrebné informácie, aby ste sa na tieto zmeny mohli pripraviť a zároveň vám ponúkne užitočné tipy, ako na nich môžete finančne ušetriť. Ako váš dôveryhodný realitný maklér, som tu, aby som vám pomohol navigovať v týchto zmenách.

Prehľad nových poplatkov

Od 1. apríla 2024 sa zvyšujú poplatky za zápisy do katastra nehnuteľností, čo zahŕňa aj poplatky za vklad vlastníckeho práva, zmeny v katastri a výpisy z listu vlastníctva. Zmeny sú súčasťou širšej reformy, ktorá má za cieľ zefektívniť a digitalizovať procesy na katastrálnych úradoch. Pre vás ako majiteľa nehnuteľnosti, alebo pre tých, ktorí uvažujú o kúpe nehnuteľnosti, je dôležité vedieť, ako budú tieto zmeny ovplyvňovať vaše finančné plány.

Ako sa pripraviť na zmeny

Najlepším spôsobom, ako minimalizovať dopad zvyšujúcich sa poplatkov, je predvídať vaše potreby súvisiace s katastrom a pokúsiť sa vybaviť všetky potrebné záležitosti ešte pred zavedením nových poplatkov. Či už plánujete kúpu nehnuteľnosti, alebo máte v pláne vykonať zmeny v katastri týkajúce sa vašej súčasnej nehnuteľnosti, odporúčam vám začať s týmto procesom čo najskôr.

Výhody konzultácie s realitným maklérom

Ako váš realitný maklér, som tu, aby som vám pomohol pochopiť všetky aspekty týchto zmien a poskytol vám poradenstvo šitie na mieru vašim potrebám. Či už potrebujete pomoc pri predaji vašej nehnuteľnosti, alebo hľadáte nový domov, moje odborné znalosti a skúsenosti vám môžu ušetriť nielen čas, ale aj peniaze.

Ak sa so mnou chcete o niečom poradiť, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom kontaktov na mojej webovej stránke. Spoločne nájdeme najlepšie riešenia pre vaše realitné potreby a zabezpečíme, aby zmeny poplatkov na katastri mali na vás čo najmenší vplyv.

Od 01. 04. 2024 vstúpi do účinnosti novela zákona č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch, ktorou sa mení ich výška. Zmena sa dotkla aj poplatkov na katastri, preto sme si pre Vás pripravili prehľadnú tabuľku zmien.

ZVÝŠENIE SPRÁVNYCH POPLATKOV PRI POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ: 

Výška poplatku do 31.3.2024 vs. výška poplatku od 1.4.2024:

 ______________

Vydanie:
1. Výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu.
2. Údajov o bonitných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel
v rámci jedného katastrálneho územia,
3. Písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
4. Kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu A3, A4...

Stará cena:8 €, Nová cena: 12 €

______________

Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov...

Stará cena:8 €, Nová cena: 12 €

______________

Vydanie druhého alebo ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v predchádzajúcich dvoch bodoch.

Stará cena: 3 €, Nová cena: 5 €

______________

Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely...

Stará cena: 15 €, Nová cena: 22 €

______________

Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia ...

Stará cena: 3 €, Nová cena: 5 €

______________

Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia .....

 

Stará cena: 17 €, Nová cena: 25 €

______________

Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty v rámci jedného katastrálneho územia ...

Stará cena: 7 €, Nová cena: 10 €

______________

 Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií ...

 

Stará cena: 27 €, Nová cena: 40 €

______________

 Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4 .....

 

Stará cena: 8 €, Nová cena: 12 €

______________

 

ZVÝŠENIE SPRÁVNYCH POPLATKOV NÁVRHOVÝCH KONANÍ:

 Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti

Stará cena: 66 €, Nová cena: 100 €

______________

 Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti podaný elektronicky

Stará cena: 33 €, Nová cena: 50 €

______________

Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti urýchlene do 15 dní

Stará cena: 266 €, Nová cena: 300 €

______________

Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti podaný elektronicky

Stará cena: 33 €, Nová cena: 50 €

______________

Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti urýchlene do 15 dní

Stará cena: 266 €, Nová cena: 300 €

______________

Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti urýchlene do 15 dní podaný elektronicky

Stará cena: 133 €, Nová cena: 150 €

______________

Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti podaný spolu s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad

Stará cena: 51 €, Nová cena: 85 € 

______________

Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti urýchlene do 15 dní podaný spolu s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad

Stará cena: 251 €, Nová cena: 285 € 

______________

Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti urýchlene do 15 dní podaný elektronicky spolu s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad

Stará cena: 118 €, Nová cena: 135 € 

______________


Aby bol výpočet poplatku správny, treba mať na pamäti nasledovné:

Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad.

Ak sa konanie zastavilo (nie prerušilo) alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia.

Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa položky.

Ak podávate dva rôzne návrhy na vklad (napríklad návrh na vklad záložného práva a návrh na vklad vlastníckeho práva) a požiadate o urýchlenie zápisu len toho druhého návrhu, nebude to mať za následok, že Vám kataster urýchlene rozhodne aj o prvom návrhu.

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov (napr. kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena), poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne. (Je bezpredmetné, či sú úkony na jednej či viacerých zmluvách).

Správny orgán vyberie poplatok znížený o 15 € (viď tabuľka vyššie), ak účastník podal oznámenie o návrhu na vklad podľa § 30 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností.